תקנון החברה

ברוכים הבאים לאתר Mamadershop.com – נציג המותג “מאמאדרה מצעים לתינוקות ופריטי יוקרה”  ע.מ. 300820065 . כתובת פיזית: דנקנר מאיר 1, פתח תקווה. מיקוד: 4934615 mamaderashop@gmail.com

אתר המשמש כחנות וירטואלית למכירת מצעי יוקרה וטקסטיל המיוצרים ע”י החברה ומנוהלים על ידה.  האתר מאפשר רכישה מקוונת ללקוחות אשר נרשמו לאתר באמצעות יצירת חשבון או נרשמו כאורחים . תקנון זה מהווה את הבסיס לשימוש באתר והוא בלבד מסדיר את היחסים המשפטיים בין החברה לבין המשתמש באתר ו/או כל הרוכש מוצרים ו/או מתעתד לרכוש ו/או לקבל מידע באמצעות האתר ו/או מי שגולש באתר ומשתתף בפעילות המוצעת ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר  ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת..

מוצרים המוצגים באתר ומדיניות מחירים 

התמונות המוצגות באתר הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלי צבע ו/או מראה ומפרט המוצרים כפי שנראים בתמונה לבן המוצרים בפועל . ככל שנפלה טעות כמו תיאור הפריט או מחירו הדבר לא יחייב את החברה , ובכל מקרה החברה לא תישא באחריות כלשהי . מוסכם ומובהר כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה  על מנת להציג תמונות מדוייקות ומידע מדויק ככל האפשר.

המכירה דרך האתר הינה בכפוף למלאי הקיים במחסני החברה. והיא אינה מתחייבת להחזיק את כל הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר.

כל מחירי המוצרים  כפי שמופיעים באתר ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין ואינם כוללים דמי משלוח.

הנהלת האתר משתדלת להקפיד לעדכן את מחירי המוצרים ותעריפי דמי המשלוח עם זאת המחירים מתעדכנים מעת לעת ולכן עלולים להיווצר פערים בין המחיר בעת הוספת פריט לעגלת הקניות ועד להשלמת תהליך ההזמנה -הכוללים מסירת פרטי כרטיס אשראי.  אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.

החברה רשאית לשנות לעדכן את המחירים ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוח בעת השלמת התהליך.

החברה רשאית לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. ותהא רשאית להפסיק כל הטבה כאמור באופן מידי וללא הודעה מוקדמת.

פרטי הזמנה ביצוע רכישות ושמירת אבטחה

רשאי לרכוש באתר כל אדם מעל גיל 18 שנים, המחזיק כרטיס אשראי בר תוקף אשר הונפק בישראל או תאגיד רשום בישראל.

הזמנתו של הרוכש לקבלת מוצרים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים: (1) ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש; (2) המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי; (3) המען בו יש לספק את השירות נמצא במפת החלוקה של החברה.אם בשל נסיבות חריגות שלא ניתן היה לצפות בעת ההזמנה באם אזל המוצר מהמלאי ולא ניתן יהיה לספקו תימסר על כך הודעה לצרכן תוך שבעה ימי עסקים.

בעת ביצוע רכישה באתר יידרש המשתמש להזין  את הפרטים הבאים: שם פרטי ושם משפחה , תעודת זהות, טלפון , כתובת מדויקת, מיקוד , דואר אלקטרוני ופרטי כרטיס אשראי.

בעלי האתר או מי ממפעיליו ו/ או מנהליו אינם אחראיים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן לא יהיו אחראיים לטעות הנעשית במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר. הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההצעה. פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL), המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של החברה. פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש.

 יודגש כי החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה שביצע לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי. בין היתר בשל הסיבות הבאות אך לא רק. אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל. במידה והמוצר איננו במלאי. אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם. אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה. אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.

לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו.

מדיניות משלוחים

המארזים יגיעו עם שליח עד הבית הלקוח בעלות של 39 ₪

אם ההזמנה בוצעה לאחר השעה 13:00 בצהרים לא יחשב היום כיום עסקים

המשלוח יבוצע עד 10 ימי עסקים מרגע חיוב כרטיס האשראי.

 מחירי המוצרים אינם כוללים דמי משלוח ומחיר המשלוח יתווסף לאחר איסוף המוצרים לסל ובמעבר לקופה.

ברכישה מעל 1,000 ₪ באתר יינתן משלוח חינם עד הבית.

החברה אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות.

מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי.

ניתן להגיע לאיסוף עצמי בתיאום מראש בלבד- איסוף עצמי מתבצע מפתח תקווה.

מובהר כי מרגע שנמסרה למשתמש הודעה בדבר הגעת ההזמנה (לאיסוף עצמי) יידרש המשתמש לאסוף את ההזמנה מהמקום בתוך 21 ימים לכל היותר. במידה וההזמנה לא תיאסף על ידי המזמין בתוך פרק זמן זה, כי אז לא תוכל החברה להחזיק בהזמנה וכאמור ההזמנה תבוטל המשתמש יזוכה בגין הזמנתו. באחריות המזמין לעדכן את החברה כי אין באפשרותו / יכולתו להגיע לאיסוף החבילה. יזוכה המשתמש  בהתאם לחוק להוראות תקנות הגנת הצרכן ביטול עסקה תשע”א 2010 ותקנון האתר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל הזמנה.

החזרת מוצרים וביטול עיסקה

האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 (להלן החוק)

לקוח רשאי לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת ההזמנה , או מים קבלת מסמך פרטי העסקה כנדרש על פי חוק.

בידי המזמין (ולא הנמען ) ראשי לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים הבאים:

כל החזר כספי שינתן על ידי האתר יועבר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה, בניכוי דמי משלוח (ככל ונגבו ) ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. למען הסר ספק החזר כספי יבוצע בהתאם לתשלום בפועל.

*ביטול הזמנה לפני שליחת המוצר או המוצרים ללקוח (לפני יציאתם ממחסני האתר) לא יחויב בדמי ביטול.

*ביטול ההזמנה לאחר שליחת המוצר או המותרים (לאחר יציאתם ממחסני האתר) יחויב בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או 100 שקלים, לפי הנמוך מבינהם החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק.

*הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם התווית עליו כפי  שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המזמין (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי).

  * החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שהוחזרה.

* ניתן להחזיר את המוצר – שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית בלבד בלי שהוצא ממנה ולא כולל מצעי מיטה לרבות , מצעים למיטת תינוק ו /או מצעים למיטת יחיד ו/או מצעים למיטת נוער ו/או למיטה זוגית ו/או מצעים לעריסה ו/או שמיכות ו/או כריות  ו/או חלוקי רחצה ו/או מגבות ובפרט מוצרים אשר נעשו בהזמנה אישית ולפי בקשת לקוח .

אין זכותו של הצרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן לרבות במקרה של החזרת מוצר אשר נעשה בו שימוש , שאריזתו המקורית נפתחה או נפגמה , שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי. *הזכות לביטול עסקה לא תחול על מוצרים המפורטים בחוק בין השאר ,במקרים הבאים : מוצרים שהוזמנו במיוחד עבור הצרכן עקב הזמנה מיוחדת ,מוצרים הניתנים לשעתוק ו/ או שכפול ו/או העתקה.

* זכאות לזיכוי כספי מותנית בזמן של עד חודש (לכל המאוחר) מיום ביצוע העסקה באשראי.

אם ברצונכם להחזיר את הפריט שרכשתם יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות בטלפון 050-4207565 תוכלו לקבל הסבר איך ניתן לבצע החזרת מוצר.

החזרת המוצר תהיה על חשבונו של הלקוח . בין אם דרך חברת שליחויות או באופן עצמאי.

 החזרות והחלפות יתבצעו בתנאי שהמוצרים יוחזרו ללא פגם, באריזתם המקורית ומבלי שנעשה בהם שימוש. מוצרים שנמכרים באריזה ממותגת חייבים לחזור באריזתם כאשר היא שלמה ולא נפתחה.

 מול מוצרים שנמכרו בהנחה כחלק SALEוהלקוח הביע עניין להחזירם -במידה ויבקש הלקוח לקבל החזר כספי, שווי ההחזר יהיה שווה לסכום המקורי ששילם. מוצרים שנרכשו SALEניתנים להחזרה עד 14 ימים מיום הרכישה. 

אחריות החברה 

מאמאדרה מצעים לתינוקות ופריטי יוקרה נוקטת בכל האמצעים בכדי לוודא כי המידע המוצג באתר נכון ומדויק אולם יתכן והמידע אינו שלם ולחליפין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. למרות האמור לעיל , מאמאדרה בודקת את המידע באתר, לרבות המפרטים ומחירי המוצרים, בנסיבות בהן נתגלתה טעות במידע מאמאדרה תפעל לתקן באופן מידי את הטעות .

התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

  1. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא  – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.
  2. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.
  3. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
  4. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר שאינו בהתאם להוראות שעל גבי התווית.
  5. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה – אירועי “כוח עליון”, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, עיכובים שנגרמים עקב חברות שליח/כל גורם אחר שאינו קשור לחברה, אסונות  טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
  6. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון- 0504207565 והנהלת האתר תטפל  בפנייה מוקדם ככל שניתן.

זכויות יוצרים 

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, סימני מסחר, לוגואים , גרפיקה, דגמים, צילומים, תמונות, טקסט, גרפיקה וכיוצ”ב הנם רכושה של החברה בלבד.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.  כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר וסימני לוגו (LOGO) אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר בבסיס הנתונים , התמונות , הפרסומים ובפרטים אחרים השיטות והסימנים המסחריים הינם בבעלות החברה בלבד ורכושה הבלעדי.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק  מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב מוצרים, תמונות המוצרים וכיוצ”ב  בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.

נאסר על המשתמש לאסוף נתונים להכניס שינויים ,להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, לבצע, לשכפל, או למכור חלק מן המידע הנמצא באתר ללא הסכמה כתובה והמפורשת של החברה.

יש להשתמש באתר למען מטרות חוקיות בלבד.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא.

המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות במידע ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע.

למידע ופרטים נוספים, שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד לשרותכם

 בכתובת המייל mamaderashop@gmail.com או בטלפון 050-4207565

פתח/י צ'אט
שלום!
איך אפשר לעזור לך?
דילוג לתוכן